left_bg

Wolność idei


Świat biznesu jest zbudowany na wielu wspaniałych ideach i innowacjach. To one nieustannie zmieniają przestrzeń naszego życia; służą naszej wygodzie, zdrowiu, rozwojowi i wzajemnym kontaktom.

Jednak świat niezrealizowanych pomysłów jest jeszcze większy. Bardzo wiele doskonałych rozwiązań nigdy nie powstało. Podstawową barierą nie jest wcale czynnik finansowy lub rynkowy, ale zwykła niepewność ich autorów i strach przed brakiem kompetencji. Consulting Plus istnieje po to, aby przełamywać bariery i uwalniać innowacyjne pomysły i idee naszych Klientów.
Usługi


Przedsiębiorstwa duże i średnie

 • Kupno - na zlecenie Klienta - przedsiębiorstw słabych lub zagrożonych upadłością, przeprowadzenie procesów naprawczych i dalsza sprzedaż.
 • Dedykowana, outsourcingowa usługa o nazwie „wehikuł  inwestycyjny”. Pozwala ona szybko i skutecznie wzmocnić kondycję i przewagę rynkową przedsiębiorstwa.


Więcej

Usługi


Biznes i nauka

 • Kompleksowe usługi doradcze dla naukowców i studentów chcących prowadzić działalność gospodarczą:
  - tworzenie biznesplanów, pomoc prawna, księgowa, marketingowa, IT, poszukiwanie kontrahentów i inwestorów
 • Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi - m.in. poprzez realizację projektów TEKLA i TEKLA PLUS.
 • Doradztwo w zakresie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej.

Więcej

Usługi


Przedsiębiorstwa małe i powstające

 • Doradztwo i szkolenia dla osób zakładających działalność gospodarczą.
  - tworzenie biznesplanów, pomoc prawna, księgowa, marketingowa, IT, poszukiwanie kontrahentów, kojarzenie partnerów i inwestorów
 • Pomoc w zarządzaniu firmą bądź projektami – „dyrektor finansowy” i „kierownik projektu” w outsourcingu
 • Zapewnianie wykwalifikowanych Członków Zarządu i Rad Nadzorczych

Więcej

 • Zarządzanie i rozliczanie projektów w outsourcingu
 • Opiniowanie wniosków o dofinansowanie
 • Szkolenia i praktyczne doradztwo w zakresie skutecznego pozyskiwania środków UE: wnioski o dofinansowanie, prawidłowa realizacja, rozliczanie i promocja
 • Realizacja własnych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Praca

Consulting Plus to firma, która wciąż się rozwija; zdobywa nowych klientów i prowadzi wiele autorskich projektów. Do ich realizacji poszukujemy zarówno doświadczonych... więcej


Praktyki

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, studenci studiów pierwszego stopnia - uczący się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym - zobowiązani są do odbycia praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin).
Consulting Plus oferuje odbycie praktyki i wzięcie udziału w realizowanych przez firmę zleceniach i projektach. Nasi studenci ...
right_bg